Jedna společnost.
Jedna mise.

Zewa dělá maximum pro to, aby našim spotřebitelům usnadnila a zpříjemnila život pomocí základních výrobků, které se vyznačují spolehlivostí a tou nejvyšší kvalitou. Tento úkol, který jsme si sami stanovili, je více než cokoli jiného přímým výsledkem klíčových hodnot.

Klíčové hodnoty

Naše klíčové hodnoty vycházejí z historie naší společnosti a celá skupina SCA, která stojí za značkou Zewa, byla vybudována právě na základě těchto klíčových hodnot. Ty určují způsob, jakým vedeme své podnikání, i způsob, jak se chováme. Naše klíčové hodnoty jsou inspirací i výzvou pro zaměstnance SCA v jejich snaze vybudovat úspěšnou společnost - z finančního, sociálního i ekologického hlediska.

Respekt:

Mít respekt, to znamená být otevřený a poctivý a chovat se čestně. Abychom měli respekt, musíme přemýšlet o tom, jak naše jednání ovlivní ostatní, uvnitř naší společnosti i mimo ni, dnes i v budoucnosti. Respekt podporuje spolupráci a usnadňuje nám dosahování našich společných cílů.

Vynikající výsledky:

Naše snaha dosáhnout vynikajících výsledků nás vede k nové úrovni profesionality. Abychom byli vynikající, musíme motivovat sami sebe, abychom překonali očekávání našich spotřebitelů, akcionářů a kolegů. Snažíme se o překonání našich cílů a o zlepšení našich výsledků.

Odpovědnost:

SCA funguje tak, že dává pravomoc každému jednotlivci na každém stupni naší organizace, ale pravomoc vyžaduje také odpovědnost. Abychom mohli být odpovědní, musíme být spolehliví, ale také kreativní, sebevědomí a připravení přijímat výzvy. Musíme vždy plnit své každodenní úkoly pečlivě a důkladně a myslet při tom na nejlepší zájmy našich zákazníků i naší společnosti.


Pokud se chcete dovědět více o SCA nebo si přečíst naši zprávu o udržitelném rozvoji, navštivte stránky sca.com (tyto webové stránky jsou v angličtině).